Novice

Potreba po delavcih v Šumi bonboni, Krško

Zaposlimo 2 (dva) delavca na delovno mesto »živilec II« v Šumi bonboni v Krškem, pogodba se sklene za določen čas 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja pogodbe.

Izobrazba: nižja poklicna šola ali končana osnovna šola

Delovne izkušnje: najmanj 3 mesece

Opravljanje del v proizvodnji bonbonov, upravljanje manj zahtevnih strojev, izdelovanje in pakiranje proizvodov. Delo je v treh izmenah.

Zaposlimo 1 (enega) delavca na delovno mesto »vzdrževalec strojnik« v Šumi bonboni v Krškem, pogodba se sklene za določen čas 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja pogodbe.

Izobrazba: nižja poklicna šola ali srednja poklicna šola

Delovne izkušnje: najmanj 3 mesece

Delo poteka v treh izmenah.

Morebitna vprašanja in informacije v zvezi z objavo delovnega mesta dobite na tel. št. 07/ 4882 212

Prošnje nam lahko posredujete od 15.8.2019 do 25.8.2019 na e-naslov klara.jeler@zito.si